Search
  • sereleticia

Gemeenteraad : interpellatie over bomenplan /plan arbre @1030

Vraag ingediend 06/05/2019:

Aan schepen van groene ruimte ((DEFI)/college: 

Vandaag trekken wetenschappers massaal aan de alarmbel, de biodiversiteit staat onder druk. Wat doet de gemeente Schaarbeek om biodiversiteit te bevorderen ? Is er een gemeentelijk bomenplan met actiepunten voor aanplanting  zowel in openbare ruimte, als op schoolspeelplaatsen, op privéterreinen en bij particulieren? 


Komt op de gemeenteraad van 29/05/2019

___

Interpellation sur le plan arbre pour 1030


Question pour l'échevin d'espace vert (DEFI)

Il y a 't il un plan arbre pour l'espace public, les terrain privé/particuliers, ecoles,...?

Comment Schaarbeek contribue a la biodiversité sur son territoire?


26 views0 comments

Recent Posts

See All

Vraag gemeenteraad oktober 2020

Vraag aan het College van de Burgemeesters en schepenen van Schaarbeek: ‘Beleid rond tweetakt bladblazers en gemeentelijk natuurbeheer’ Bij het vallen van de blaren zie je hier en daar ook bladblazer