Search
  • sereleticia

Interpellaties Politieraad 18/6

Sluipverkeer vs. verkeersveiligheid

Graag zou ik weten hoe het zit met het sluipverkeer in de Madeliefjesstraat? Ik heb nl. klachten opgevangen van buurtbewoners en gezien dat er tellingen zijn gebeurd.

Hoeveel wagens per uur rijden er door de Madeliefjesstraat tijdens de spits? (Wat is het gemiddelde per uur voor normaal plaatselijk verkeer?)

Vele pendelaars gebruiken de app Waze, zoals je kan zien op de kaart, stuur die transitverkeer systematisch via Stroobants-Eeckhout-Riga-De Tière,Helmetse, Voltaire, Azalées, Madeliefjes.

· Algemene vraag: Hebben jullie zicht op welke wegen last hebben van sluipverkeer, en wat is de impact ervan op verkeersveiligheid (ongevallen en snelheidsovertredingen)?

· Specifieke vraag: hoe gaan jullie te werk voor het beperken van sluipverkeer? Bijvoorbeeld specifiek voor de Madeliefsjesstraat?

· Kunnen er zoals in Gent afspraken gemaakt worden met de app Waze zodat deze vooral hoofdwegen blijft aanbeveleen en het transitverkeer niet door lokale wegen jaagd.

Antwoord:Vraag is bestemd voor de gemeenteraad. Tav schepen voor mobiliteit mevr. Byttebier. Werkgroep mobiliteit met Adelheid Byttebier.

Actie: Vraag werd schriftelijk ingediend t.a.v. de dienst mobiliteit.

(Antwoord verschijnt hier binnenkort)Politie geeft het voorbeeld

Er circuleren op sociale mediafoto’s van politiewagens in het park. Idem voor de politie-escorte tijdens de fietsuitstap van de scholieren voor het behalen van hun fietsbevret.

Dit is lijkt veel burgers niet echt gepast, is het is een specifieke uitleg voor? Kan de fietsbrigade op termijn deze taak overnemen?

Antwoord: Elke keer het gemeld worden, wordt het doorgestuurd naar directie verkeer. EN lokaal commiserariaat. Idem voor rodeodrivers.

Meldingen van burgers ivm snelheidsovertredingen

Er werd nog niet zo lang geleden een oproep gedaan door de politiezone om snelheidsovertreders te melden en zelf te filmen. Hoeveel meldingen zijn er tot nu toe binnen gekomen? Zijn er daders gevat op basis van deze informatie?

Antwoord: Cijfers volgen nog schriftelijk.


Heb je zelf vragen m.b.t. politiezone ? Zaken die je graag wil melden? Laat zeker iets weten op : lsere@schaarbeek.irisnet.be

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Vraag gemeenteraad oktober 2020

Vraag aan het College van de Burgemeesters en schepenen van Schaarbeek: ‘Beleid rond tweetakt bladblazers en gemeentelijk natuurbeheer’ Bij het vallen van de blaren zie je hier en daar ook bladblazer