Search
  • sereleticia

Mondelinge vraag gemeenteraad

Updated: Mar 28, 2019

Betreft: Toe te voegen mondelinge vraag voor de gemeenteraad van 27 maart. 


Vraag aan mevrouw Lorenzino, schepen van Groene Ruimte: 


"Afgelopen maand werd de gemeente en meer bepaald het Jospahatpark getroffen door enkele stormdagen met hevige rukwinden aan hoge snelheden. Hierbij vielen gelukkig geen slachtoffers, op enkele grote majestueuze bomen na. Er zijn aantal bomen omgevallen en een aantal zwaar beschadigd. Wanneer beslist men om een boom te laten staan, wanneer om te kappen?  Is er een heraanplantingsbeleid? Bijvoorbeeld: voor elke gekapte boom twee nieuwe bomen? Wat gebeurt er met de stammen van gekapte bomen? Kunnen deze een nieuw leven krijgen als tijdelijke bank of speeltuig in het park? Of gebruikt worden voor andere lokale educatieve doeleinden? Tenslotte: Hoe kunnen burgers (op voorhand) te weten komen wanneer het park bij storm gesloten wordt, en wanneer niet?"

Antwoord :2 views0 comments

Recent Posts

See All

Vraag gemeenteraad oktober 2020

Vraag aan het College van de Burgemeesters en schepenen van Schaarbeek: ‘Beleid rond tweetakt bladblazers en gemeentelijk natuurbeheer’ Bij het vallen van de blaren zie je hier en daar ook bladblazer