Search
  • sereleticia

Mondelinge vraag gemeenteraad

Updated: Mar 28, 2019

Betreft: Toe te voegen mondelinge vraag voor de gemeenteraad van 27 maart. 


Vraag aan mevrouw Lorenzino, schepen van Groene Ruimte: 


"Afgelopen maand werd de gemeente en meer bepaald het Jospahatpark getroffen door enkele stormdagen met hevige rukwinden aan hoge snelheden. Hierbij vielen gelukkig geen slachtoffers, op enkele grote majestueuze bomen na. Er zijn aantal bomen omgevallen en een aantal zwaar beschadigd. Wanneer beslist men om een boom te laten staan, wanneer om te kappen?  Is er een heraanplantingsbeleid? Bijvoorbeeld: voor elke gekapte boom twee nieuwe bomen? Wat gebeurt er met de stammen van gekapte bomen? Kunnen deze een nieuw leven krijgen als tijdelijke bank of speeltuig in het park? Of gebruikt worden voor andere lokale educatieve doeleinden? Tenslotte: Hoe kunnen burgers (op voorhand) te weten komen wanneer het park bij storm gesloten wordt, en wanneer niet?"

Antwoord :2 views

Contact: Leticia Sere

E-mail: lsere@schaarbeek.be

Telefoon : 0495 81 27 95

Spreekuur: Elke vrijdag - 16-17u - Avenue Louis Bertrandlaan 30, Schaarbeek

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon