Search
  • sereleticia

Secundaire Mediaschool voor Schaarbeek

"De gemeente Schaarbeek geeft een gunstig advies over het ontwerp van het Richtplan van Aanleg (RPA) voor de Reyerssite, ook wel bekend als het Mediapark. Aan dat gunstige advies zijn wel voorwaarden verbonden. Schaarbeek lijstte maar liefst 188 punten op, zoals een perceel voor de eerste Nederlandstalige secundaire gemeenteschool. Ook op vlak van mobiliteit vraagt het gemeentebestuur meer garanties."


https://www.bruzz.be/stedenbouw/college-schaarbeek-ziet-188-verbeterpunten-voor-mediapark-2019-03-28


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Vraag gemeenteraad oktober 2020

Vraag aan het College van de Burgemeesters en schepenen van Schaarbeek: ‘Beleid rond tweetakt bladblazers en gemeentelijk natuurbeheer’ Bij het vallen van de blaren zie je hier en daar ook bladblazer