Search
  • sereleticia

Vraag gemeenteraad oktober 2020

Vraag aan het College van de Burgemeesters en schepenen van Schaarbeek: ‘Beleid rond tweetakt bladblazers en gemeentelijk natuurbeheer’

Bij het vallen van de blaren zie je hier en daar ook bladblazers verschijnen. Handig en snel, maar ook erg lawaaierig, vervuilend en slecht voor de natuur. Afgevallen bladeren zijn voedsel voor de boom zelf, voor andere planten, dieren en insecten. Een recent onderzoek toonde aan dat zo een tweetakt bladblazer vervuilender is dan 1700 kilometer met een auto rijden. Dit terwijl er weldegelijk elektrische alternatieven bestaan.


Wat is het beleid rond aankoop en gebruik van tweetakt blazers en andere tweetakt toestellen? Wat is het beleid i.v.m. het beheer van gevallen bladeren in Schaarbeek?

Zijn er andere opties om bladeren weg te ruimen? Of om de bladeren op bepaalde plaatsen te eerder te laten liggen ten voordele van lokale ecosystemen?


Met vriendelijke groeten,


Leticia Sere

Gemeenteraadslid

Ecolo-Groen

19 views0 comments

Recent Posts

See All