Search
  • sereleticia

Zuurstof voor 1030

Updated: Mar 4, 2019


Luchtvervuilig valt niet meer weg te denken uit de actualiteit, studies vermenigvuldigen zich (laag geboortegewicht, hart-en vaatziekten, dementie…) Burgeriniatieven schieten uit de grond. Hoe lang gaan we nog passief meeroken en onze dierbaren blootstellen aan vuile lucht? In 2017 organiseerde Ecolo-Groen onder de noemer NO2Pollution een eerste gemeentelijke meeting van stikstofdioxide in alle Schaarbeekse wijken. Gevestigde verenigingen en nieuwe burgerorganisaties zoals Bruxselair, Client Earth, Clean air Now, Luchtpijn,… steken hun nek uit voor een gezonde lucht- en leefomgeving. En daar zijn we blij om!


Uiteraard bekijken we ook wat op gemeentelijk niveau kan, in het meerderheidsakkoord lieten we alvast enkele acties opnemen ter verbetering van de luchtkwaliteit: Schaarbeek zal zo maatregelen nemen in overeenstemming met de aanbevelingen van de WGO die vooropsteld om de vervuiling door NO2 met 20% te verminderen. Dit door het ontwikkelen van een duurzaam gemeentelijk mobiliteitsplan (op maat van ‘strappers’). Via de vergroening van openbare ruimte en speelplaatsen. De gemeente zal ook druk uitoefenen op het gewest om gewestelijke initiatieven zoals de lage-emissiezone, ten gronde uit te rollen.


Zit je met een idee voor Schaarbeek, wil iets melden of gewoon kennis maken. Ik ontvang je graag elke vrijdag tussen 16 en 17u: Louis Bertrandlaan 30. Naast luchtkwaliteit, volg ik als raadslid graag ook de thema’s ‘groene ruimte’, ‘cultuur’ en ‘middenstand’ mee op. Meer info: www.leticia.brussels. Of via mail: lsere@schaerbeek.irisnet.be. Tot binnenkort!


2 views0 comments

Recent Posts

See All

Vraag gemeenteraad oktober 2020

Vraag aan het College van de Burgemeesters en schepenen van Schaarbeek: ‘Beleid rond tweetakt bladblazers en gemeentelijk natuurbeheer’ Bij het vallen van de blaren zie je hier en daar ook bladblazer